แกะสลักผักผลไม้


แกะสลักผักผลไม้
งานแกะสลักผักผลไม้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่ผู้หญิงไทยสมัยก่อนต้องเรียนรู้และฝึกหัด โดนเฉพาะเหล่านารีที่อยู่ในรั่วในวัง
งานแกะสลักผักผลไม้เป็นงานที่แสดงถงความพยายามและความประณีตบรรจงของผู้หญิงในรั่วในวังสมัยก่อน ที่นอกจากจะทำให้รับประทานผักและผลไม้ได้อย่างสะดวกแล้ว ยังต้องมีความวิจิตรสวยงามอีกด้วย เรียกได้ว่าสวยทั้งรูป และกลมกล่อมทั้งรสชาติ จะบรรจงหั่นหรือจัดแต่งผักให้เป็นชิ้นพอดีคำ ส่วนผลไม้ก็จะต้องปอกเปลือกคว้านเมล็ด โดยที่ยังคงรูปลักษณ์เดิมของผลไม้ชนิดนั้นๆอยู่ หรือจะคิดดัดแปลงให้วิจิตรงดงามยิ่งขึ้น อาทิเช่น อ้อย ต้องนำไปเผาไฟทั้งเปลือกเพื่อให้ชานนุ่มและมีกลิ่นหอม แล้วจึงนำมาควั่นเป็นข้อๆ จากนั้นจึงใช้มีดเกลาแต่งให้เป็นรูปลางสาด ก่อนที่จะร้อยเข้าด้วยกันเป็นพวง หรือมะปรางริ้ว ผลไม้เนื้อนิ่มที่คนสมัยก่อนได้คิดค้นวิธีประดิดประดอยทำลวดลายเป็นริ้วต่างๆได้อย่างสวยงาม เช่น ลายเกล็ดเต่า ลายเกรียว และลายดอกกริชขวาง เป็นต้น

โดย :เรื่องไทย ของดีของไทย